Chambre du Commerce

 

'Waiting for my beloved'

 

I'll be waiting,

     for the day we become one

I'll be waiting,

     'till the day you return

I'll be waiting,

     with my heart still open for you 

No matter how long, 

      i'll be waiting for You

 

 

Een prachtig neogotisch handelsgebouw uit de 16e eeuw dat zich bevindt in een grote Belgische stad. Het werd twee keer na een brand heropgebouwd waaruit het huidige gebouw is ontstaan.

Eind 1997 verloor het gebouw zijn functie en sindsdien ligt het er verlaten en verwaarloosd bij.

De plannen voor restauratie zijn goedgekeurd en hopelijk opent het tegen 2018 zijn deuren weer voor het publiek.

 

Model Kim: "Heel soms opent ze even een van haar poorten, waardoor een enkele gelukkige een blik naar binnen kan werpen. Ik zie een groot en indrukwekkend gebouw en voel me ineens heel klein....."

 

 

A beautiful neo-Gothic trade building from the 16th century located in a major Belgian city, twice rebuilt after a fire from which the present building arose.

In late 1997 the building lost its function and since then it lies deserted and neglected.

The restoration plans are approved and hopefully it opens its doors again from 2018 to the public.


"Occasionally she opens one of its ports, allowing some lucky one a look inside. I see a large and impressive building and suddenly I feel very small ....."