Pearl of Zeliszow

 

De 'Parel van Zeliszow' ligt in het dorp Żeliszów in Polen. Het ontwerp van de kerk wordt toegeschreven aan de architect Carl Gotthard Langhans, die o.a. ontwerpen maakte voor de Brandenburger Tor in Berlijn. Sommige kunsthistorici schrijven het ontwerp echter toe aan de bouwer Grundmann. Het gebouw werd gebouwd in de jaren 1796 - 1797 in een elliptische vorm met een afmeting van ongeveer 20x30 meter. In 1872 werd, volgens het ontwerp van de plaatselijke architect Peter Gansel, de klokkentoren opgebouwd uit bolesławiecki zandsteen.

 

Een Poolse stichting probeert de zwaar gehavende kerk te redden voor zijn ondergang en ze hebben al een deel van het dak hersteld om verder verval te voorkomen. De stichting heeft nog vele miljoenen nodig om het prachtige gebouw te restaureren en derhalve is elke bijdrage welkom! Ik probeer mijn steentje bij te dragen via mijn foto's. Van elke foto die verkocht wordt, gaat een deel van de opbrengst naar de stichting. 

 

The 'Pearl of Zeliszow lies in the Żeliszów village in Poland. The design of the church is from the architect Carl Gotthard Langhans, which among other things made designs for the Brandenburger Tor in Berlin. Some art historians, however, write the design to the builder Grundmann. The building was built in the years 1796 - 1797 in an elliptical shape with a size of about 20x30 meters. In 1872 the bell tower was built from sandstone bolesławiecki, according to the design of the local architect Peter Gansel.

 

Polish foundation tries to save the badly damaged church for his downfall and they have already recovered a portion of the roof to prevent further decay. The foundation needs many millions to restore the beautiful building and therefore any contribution is welcome! I try to do my part through my pictures. Of each photo is sold, a part of the gainings is going to the foundation.

 

"Under construction"