Villa SG

 

Villa G werd gebouwd rond het einde van de 19e eeuw. Aan het begin van de 20e eeuw werd het eigendom van een soldaat die geëerd werd voor zijn moedige acties in verschillende oorlogen. Hij Wilde iets terug geven aan zijn gemeenschap en begon de lokale kinderen over de landbouw te leren, met behulp van de vruchtbare grond die het pand omringde. Beginnend met een avondschool groeide de populariteit van zijn lessen en al snel kwamen ook volwassenen om meer te leren. Het nieuws van de succesvolle lessen van de soldaat bereikte zelfs de toenmalige Prins van Italië, die de villa bezocht om de school zelf te komen bekijken.

 

In latere jaren werd landbouw minder rendabel en aantrekkelijk voor jongeren, die wilde weg van de provincie en zich naar de grote steden verplaatsten. Uiteindelijk werd de villa werd verlaten en ligt er nu vervallen en verlaten bij.

 

Villa G was built around the end of the 19th century. At the beginning of the 20th century it became the property of a soldier who was honored for his courageous actions in different wars. He wanted to give something back to his community and began to teach local children about farming, using the fertile soil that surrounded the property. Starting with an evening school the popularity of his classes grew and soon also adults came to learn. The news of the successful lessons of the soldiers even reached the Prince of Italy, who visited the villa to see the school for himself.

 

In later years, farming became less profitable and attractive to young people who wanted to leave the province and move into the big cities. Eventually the villa was abandoned and is now dilapidated and deserted.

 

Op 17 juni 2016 bezocht met model Kim.

 

"Under construction"