bureau central

Visited on August 29, 2022 with model Kim.

Take my hand

Bureau Central was het hoofdkantoor van een groot familiebedrijf in de metaalindustrie, gevestigd in Frankrijk.

 

Deze familie was al sinds de 18e eeuw pioniers in de industrie. Hun constante drang om de fabrieken te moderniseren en uit te breiden, maakte hen uiteindelijk in de jaren 1870 tot de grootste ijzerproducent in Frankrijk. 

Dit immense rijk vereiste een personeelsbestand van meer dan 7000 medewerkers. Ze openden Bureau Central in de jaren 1890, een groot en prachtig kantoorgebouw.

Na de Tweede Wereldoorlog werd de mijnbouwindustrie genationaliseerd en het imperium werd eigendom van de staat.

Bureau Central werd in de jaren tachtig gesloten en roest en brokkelt af terwijl de jaren voorbij gaan. Er is nog een sprankje hoop dat dit gebouw gerestaureerd gaat worden.

 

Bureau Central was the headquarters of a large family company in the metal industry, based in France.

This family had been pioneers in the industry since the 18th century. Their constant drive to modernize and expand eventually made them the largest iron producer in France in the 1870s.

This immense empire required a workforce of more than 7,000 employees. They opened Bureau Central in the 1890s, a large and beautiful office building.

After World War II, the mining industry was nationalized and the empire became state property.

Bureau Central closed in the 1980s and is rusting and crumbling as the years go by. There is still a glimmer of hope that this building will be restored.